UGent schakelt over naar code rood

UGent schakelt over naar code rood

Code rood houdt in dat er geen hoorcolleges op de campus meer worden georganiseerd. "Voor andere onderwijsactiviteiten dan hoorcolleges worden specifieke modaliteiten uitgewerkt", meldt de universiteit. "Voor labo-oefeningen en practica wordt per opleidingsonderdeel en in overleg met de lesgevers bekeken hoe ze conform de veiligheidsmaatregelen coronaproof georganiseerd kunnen worden."

Voor studenten die stage lopen, gelden de veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn op de stageplaats, aldus nog de UGent. De werk- en studieplekken blijven beschikbaar. Daarnaast blijven de huidige richtlijnen rond telewerk gelden. Alle medewerkers worden zo opgeroepen om in de mate van het mogelijke taken thuis uit te voeren.

Snelle bijsturing

Eerder had de UGent gezegd code oranje tot half november te zullen aanhouden. "De snel stijgende aantallen COVID-19-besmettingen dwingen ons om sneller bij te sturen, zodat we de veiligheid on campus maximaal kunnen blijven garanderen", klinkt het. "Daarnaast willen we ook op breder maatschappelijk vlak onze verantwoordelijkheid niet ontlopen: studenten (en personeel) lopen niet enkel het risico om zelf besmet te worden, maar ook om op hun beurt niet-UGent'ers te besmetten. We denken dan bijvoorbeeld aan risicogroepen zoals grootouders."

De universiteit zal dit beleid minstens vier lesweken aanhouden. "Zodra mogelijk zullen we opnieuw versoepelen", klinkt het.