Twintig Vlaamse priesterkandidaten in opleiding

Twintig Vlaamse priesterkandidaten in opleiding

Aan het Johannes XXIII-seminarie in Leuven zijn dit jaar achttien priesterkandidaten in opleiding. Daarnaast zijn twee seminaristen voltijds op stage. Het Johannes XXIII-seminarie staat onder de verantwoordelijkheid van kardinaal Jozef De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel. De bisdommen Antwerpen, Brugge, Gent en Hasselt vertrouwen hun seminaristen toe aan dit diocesaan seminarie maar kunnen hun priesterkandidaten ook naar andere seminaries sturen zoals het seminarie van Bovendonk (Nederland) als het kandidaten op rijpere leeftijd betreft.

Van de achttien inwonende seminaristen op het Johannes XXIII-seminarie komen er acht uit het bisdom Gent, twee uit Hasselt, drie uit Mechelen-Brussel, drie uit Antwerpen en twee uit Brugge. Naast de vormingsploeg die op dit moment uit vijf personen bestaat doet het seminarie onder meer ook een beroep op experten zoals een psychiater en een psycholoog die vanuit hun expertise bijdragen aan de priesteropleiding.

bron: Belga