"Tweetaligheid bij NMBS blijft een uitdaging", zegt Inez De Coninck

"Tweetaligheid bij NMBS blijft een uitdaging", zegt Inez De Coninck

1.500 treinbestuurders bij de NMBS moeten een taalopleiding volgens omdat ze het vereiste taalniveau B1 niet beheersen. Dat blijkt uit het antwoord van ontslagnemend minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op een schriftelijke vraag van Inez De Coninck (N-VA). In de seinhuizen moeten zo'n 800 personeelsleden tweetalig worden. Incidenten tussen bestuurders en seingevers komen - gelukkig - maar weinig voor. Minister Bellot onderstreept dat treinen zich voortbewegen aan de hand van signalisatie langs het spoor of via het seinhuis indien de trein én de sporen zijn uitgerust met het veiligheidsssyteem ETCS. Daardoor is het aantal noodgevallen waarin bestuurders en seingevers met elkaar moeten communiceren om het treinverkeer te onderbreken beperkt, al kan het wel voorvallen. De meeste communicatie slaat op het opnieuw laten vertrekken van de trein.

In 2017-2018 werden 148 Nederlandstalige en 159 Franstalige treinbestuurders gecertifieerd. Diegenen die op lijnen rijden waarvoor de kennis van de andere taal vereist is, beschikken over de nodige taalkennis.

Voorts zijn er bij de NMBS 3.200 treinbestuurders, van wie er 2.100 in twee of drie gewesten rijden en dus een taalopleiding moeten volgen. Na evaluatie blijkt dat 600 van hen aan de taalvereiste voldoen, maar 1.500 dus wel een opleiding moeten volgen.

Ook binnen de seinhuizen moeten zowat 800 medewerkers een opleiding volgen tot tweetaligheid. De regulering van het infrastructuurnet van Infrabel gebeurt momenteel in 33 seinhuizen, die door zowat 1.350 medewerkers worden bediend.

Volgens minister Bellot zijn er weinig taalincidenten tussen treinbestuurders en seingevers. Tussen 2011 en 2019 werden bij de uitvoering van de procedures slechts zes opgetekend als gevolg van taalproblemen.

Treinbestuurders die niet slagen voor hun taalexamen, mogen enkel nog aan de slag in het gewest waarvan ze de taal machtig zijn. Seingevers die worden aangeworven voor een post in een seinhuis in het Brusselse die herhaaldelijk niet slagen, dreigen te worden ontslagen.

bron: Belga