Tweetalig opgevoede kinderen overtreffen eentaligen in de klas

Tweetalig opgevoede kinderen overtreffen eentaligen in de klas

Kinderen die twee talen spreken overtreffen hun leeftijdsgenoten in de klas die maar één taal beheersen. Dat komt omdat ze storende geluiden beter kunnen filteren.

Tweetalig opgevoede leerlingen ontwikkelen een intensere beleving voor woorden, zelfs wanneer er gebabbel op de achtergrond in de klas is. Daardoor kunnen ze zich beter focussen tijdens oefeningen. Dat blijkt uit een studie onder leiding van wetenschappers van de Anglia Ruskin University.

Tijdens onderzoek werd ontdekt dat eentalige leerlingen van negen achterop raakten bij leestesten. Bovendien zorgde geluid voor een negatieve invloed op hun vermogen om zich te concentreren en moeilijkere zinnen te begrijpen.

De resultaten werpen een nieuw licht op de positieve effecten van het tweetalig opvoeden volgens de academici.

“Eerder onderzoek heeft aangetoond dat tweetaligheid een positief effect heeft op de cognitieve vaardigheden, maar er waren geen antwoorden op de vraag of tweetaligen ook beter kunnen leren in een rumoerige omgeving,” zegt Dr Roberto Filippi, lector in de psychologie.

“De basisschool is de belangrijkste fase van de ontwikkling van het leren, maar die jaren zijn opvallend luidruchtig. Daarom is de mogelijkheid om auditieve prikkels te filteren van bijzonder groot belang in de context van een educatieve omgeving.”

De onderzoekers selecteerden twee groepen leerlingen. In de eerste groep konden de kinderen alleen Engels spreken. In de tweede groep konden de leerlingen Engels en een andere taal.

De leerlingen moesten een spel op de computer voltooien dat de leesvaardigheid van de kinderen testte terwijl ze werden afgeleid door geluid via een koptelefoon.

Uit het experiment bleek dat de tweetalige leerlingen efficiënter de informatie konden verwerken wanneer het spel toenam in moeilijkheidsgraad.

Het niveau van nauwkeurigheid was 63% bij tweetalige leerlingen, terwijl eentaligen maar 51% scoorden.

“Dit toont aan dat het aanleren van twee talen op jonge leeftijd voor een gunstig effect zorgt op de cognitieve ontwikkeling van een kind. De studie levert het bewijs van het belang van het leren van een tweede taal in het begin van de opleiding.”