Twee Soedanezen vrijgelaten op basis van CGVS-rapport

Twee Soedanezen vrijgelaten op basis van CGVS-rapport

Twee Soedanezen die opgesloten zaten in een gesloten centrum zijn vrijgelaten op basis van het Soedan-rapport van het Commissariaat voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) van afgelopen week. Dat melden verschillende bronnen. In beide gevallen werd hun opsluiting herroepen door de raadkamer. Die oordeelde op basis van het CGVS-rapport dat de Belgische staat onvoldoende heeft onderzocht of de betrokkenen bij hun terugkeer het risico lopen op foltering of slechte behandeling. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer. Volgens de raadkamer ontbreekt in beide dossiers een toetsing van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dat artikel 3 - centraal element in heel de Soedan-discussie - zegt dat er geen risico mag zijn op foltering of slechte behandeling bij terugkeer. Zowel volgens de Dienst Vreemdelingenzaken als verschillende hulporganisaties voor migranten gaat het voorlopig om de enige vrijlatingen sinds de publicatie van het CGVS-rapport. De regering heeft beloofd zich te schikken naar de aanbevelingen in het rapport. Zolang die bijsturingen nog niet gebeurd zijn, bestaat er een kans dat er nog vrijlatingen volgen op basis van dezelfde argumentatie, zo is te horen.

"Er moet geval per geval een grondig onderzoek gevoerd worden naar de risico's op foltering of onmenselijke behandeling op grond van artikel 3 van het EVRM", klinkt het bij de Dienst Vreemdelingenzaken. "Het CGVS-rapport heeft voorwaarden gesteld wat de repatriëringen naar Soedan betreft. Die voorwaarden moeten door de regering concreet ingevuld worden."

bron: Belga