Twee op de drie geradicaliseerde gedetineerden worden niet begeleid

Twee op de drie geradicaliseerde gedetineerden worden niet begeleid

Van de 450 gedetineerden met indicaties van radicalisering hebben er 132 een vorm van begeleiding gekregen. Minister Jo Vandeurzen (CD&V) werft twee extra deradicaliseringsconsulenten aan om de strijd op te voeren. Dat staat in De Morgen en Het Laatste Nieuws te lezen. Staatsveiligheid gaat uit van 450 gedetineerden met indicaties van radicalisering. Bij 237 van hen gaat het om meer dan indicaties: zij staan op de lijst van de Cel Extremisme van de gevangenissen. 21 zwaar geradicaliseerden zitten op de De-Radex-afdelingen in Hasselt en Ittre, waar ze worden afgezonderd in aparte vleugels om beïnvloeding te voorkomen. Uit cijfers die De Morgen opvroeg bij de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap blijkt dat slechts twaalf van hen een individueel deradicaliseringstraject volgen.

Aan Vlaamse zijde gebeuren die trajecten door twee gespecialiseerde deradicaliseringsconsulenten. De twee consulenten zijn begonnen op de De-Radex-afdeling in Hasselt, maar hebben ondertussen 33 individuele begeleidingen opgestart, gespreid over zeven gevangenissen.

In Franstalig België zou het gaan om 35 individuele trajecten. In alle gevangenissen in België samen volgen dus 68 gedetineerden zo'n intensief traject, of één op de drie gevangenen op de lijst van de Cel Extremisme.

bron: Belga