"Twaalfde Armoedebarometer staat in het rood"

"Twaalfde Armoedebarometer staat in het rood"

"Deze regering is vergeten dat alle armoedecijfers in het rood staan", zegt DCD. De organisatie haalt aan dat 10,4% van de bevolking leeft in armoede. De wachtlijsten voor sociale woningen blijven aangroeien tot 154.000 wachtenden. De voedselbanken breken alle records; 160.000 mensen vroegen een voedselpakket. Ook het aantal leefloners gaat de hoogte in tot meer dan 41.000 Vlamingen. 1 op de 7 kinderen beneden de drie jaar groeit op in kansarmoede of in een gezin in kansarmoede. De uitstroom zonder diploma stijgt, net als het klachten inzake discriminatie en racisme. En ook de leefkosten, onder andere energie en openbaar vervoer, gaan opnieuw de hoogte in.

Rode lichten

"Ondanks de negatieve cijfers, negeert de Vlaams regering al deze rode lichten", zegt Gheysels. "De nieuwe Vlaamse regering sprak tijdens haar eerste persconferentie het woord armoede niet uit. En ook het regeerakkoord bevat weinig opbeurende woorden voor mensen in armoede. Armoede vraagt om een verantwoordelijk beleid. Er is echter amper beleid voor eenoudergezinnen, voor huurders, mensen met een migratieachtergrond of werklozen, integendeel, er zijn meer bestraffende en structurele maatregelen."