Tumult bij start van Kamerzitting nadat N-VA regeringsverklaring vraagt

Tumult bij start van Kamerzitting nadat N-VA regeringsverklaring vraagt

Premier Sophie Wilmès beloofde op 17 maart dat ze binnen de zes maanden opnieuw het vertrouwen zou vragen aan de Kamer. Intussen hebben de partijen die een nieuwe regering proberen te vormen afgesproken dat Wilmès tot 1 oktober mag voortdoen.

Barbara Pas (Vlaams Belang) wil alsnog een vertrouwensstemming afdwingen via een interpellatie. Die komt later donderdag aan bod. Maar bij aanvang van de zitting wilde N-VA de agenda wijzigen. Fractieleider De Roover vroeg parlementsvoorzitter Dewael om alsnog een regeringsverklaring op de agenda te zetten.

"Totaal onaanvaardbaar"

Maar Dewael ging daar niet op in. Het debat over het vertrouwen komt later donderdag aan bod door de interpellatie van Vlaams Belang-fractieleider Pas. "U doet nu een voorafname op dat debat", zei Dewael tegen De Roover. "De agenda is in consensus vastgelegd".

Toen De Roover daarop het woord vroeg maar niet kreeg, gaven de N-VA-banken de parlementsvoorzitter de volle laag. "U bent een terrein opgegaan dat totaal onaanvaardbaar is", zei De Roover. "U zakt door het ijs tot voorbij uw kruin".

Het debat over het vertrouwen volgt dus later donderdag. Toch was er al een voorproefje: bij aanvang van vragenuurtje vroeg De Roover, net als PVDA-voorzitter Peter Mertens, Wilmès naar het regeringsbeleid bij de start van het politieke jaar. "Ik denk dat u geen vertrouwen komt vragen omdat u goed weet dat er wantrouwen leeft onder de bevolking", zei Peter Mertens.

Nationale Veiligheidsraad

Premier Wilmès antwoordde dat er in maart is afgesproken dat de regering de coronacrisis aanpakt. Voor alles daarbuiten werkt ze zoals in lopende zaken. "Als het parlement er zo over beslist, werkt de regering verder «onder dezelfde perimeter, onder controle voor het parlement", zei Wilmès, die er op wees dat er volgende week een nieuwe Nationale Veiligheidsraad gepland is.

Een nieuwe N-VA-Kamerlid, Sigrid Goethals, die Jan Spooren opvolgt, kon in het tumult niet de eed afleggen, al werd dat tijdens het vragenuurtje rechtgezet. Overigens legde ook Vicky Reynaert (sp.a), die het zitje van John Crombez overneemt, de eed af.