Tuchtprocedure moet niet geschorst worden

Tuchtprocedure moet niet geschorst worden

De tuchtprocedure voor de Geschillencommissie Hoger Beroep die de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft ingesteld naar aanleiding van het matchfixing-schandaal, moet niet geschorst worden. Dat heeft de Brusselse ondernemingsrechtbank beslist. De ondernemingsrechtbank heeft zich onbevoegd verklaard. Een aantal maatregelen die door KV Mechelen en de andere eisers gevraagd waren, zijn volgens de rechter immers geen voorlopige maatregelen en kunnen dus niet in kort geding toegekend worden. De rechter oordeelt verder dat de zaak niet zo urgent is dat dringende en voorlopige maatregelen in kort geding noodzakelijk maakt. De rechter stelt vast dat KV Mechelen voor de Geschillencommissie Hoger Beroep dezelfde vordering heeft ingesteld als diegene die ze in kort geding instelt en dat de Geschillencommissie Hoger Beroep zich hierover nog niet heeft uitgesproken.

Volgens de rechter zijn er op het eerste gezicht ook geen aanwijzingen dat de Geschillencommissie Hoger Beroep de onder meer door KV Mechelen opgeworpen argumenten inzake het recht op een eerlijk proces en de rechten van verdediging niet zal beoordelen, noch dat die rechten zullen worden geschonden. De rechter stelt bovendien vast dat er nog een beroep mogelijk is voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport en dat dit op het eerste gezicht een rechtsmiddel is dat voldoet aan artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

bron: Belga