Trump wil doodstraf voor daders schietpartijen

Trump wil doodstraf voor daders schietpartijen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag, na een bijzonder dodelijk weekend door twee schietpartijen in de Verenigde Staten, er op aangedrongen dat wie dergelijke daden pleegt de doodstraf moet krijgen. Trump beloofde vandaag in een toespraak aan het Amerikaanse volk om "met spoed te handelen". "Met één stem moet onze natie racisme, onverdraagzaamheid en blanke suprematie veroordelen... haat hoort niet thuis in Amerika."

De president riep vandaag op tot een hervorming van het mentale gezondheidssysteem en de invoering van zogenaamde 'rodevlagwetten' die mensen moeten onderscheppen voor ze erge misdaden kunnen plegen. "Geestelijke ziekte en haat halen de trekker over, niet het pistool", aldus Trump. "Het is niet aan geestelijk zieke monsters, het is aan ons."

De president pleitte ervoor de doodstraf op te leggen aan massamoordenaars. "Diegenen die haatmisdrijven en massamoorden plegen, moeten de doodstraf krijgen." En volgens de Amerikaanse president moet dat "snel" gebeuren. "Ik beveel het ministerie van Justitie ook om een wet voor te stellen die garandeert dat degenen die haatmisdrijven en massamoorden plegen, worden bestraft met de doodstraf en dat de doodstraf snel, beslist en onverwijld wordt uitgevoerd en zonder jaren van onnodige vertraging", aldus de president vanuit het Witte Huis.

Trump legde voorts de schuld voor massale schietpartijen bij de verheerlijking van geweld in de Verenigde Staten. "We moeten de verheerlijking van geweld in onze samenleving stoppen." "Deze barbaarse slachtingen zijn een aanval op onze gemeenschappen, een aanval op onze natie en een misdaad tegen de hele mensheid", zei hij.

bron: Belga