Trump ondertekent wet voor verlenging van slachtofferfonds 11 september

Trump ondertekent wet voor verlenging van slachtofferfonds 11 september

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag een wet ondertekend waarmee het fonds voor de slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 kan blijven voortbestaan. Het fonds dekt onder meer de medische kosten van de hulpverleners die ziek zijn geworden bij hun inspanningen voor de slachtoffers. "Onze natie is elk van jullie heel veel verschuldigd. Geen enkele actie zal dat ooit kunnen terugbetalen", verklaarde Trump in de tuin van het Witte Huis aan zowat zestig brandweerlui, politiemensen en andere hulpverleners die actief waren op Ground Zero.

Met de bekrachtiging van de maatregel wordt er een einde gemaakt aan een pijnlijk hoofdstuk voor de hulpverleners van 11 september en hun nabestaanden. De betrokkenen moesten verschillende keren naar het Congres afzakken om een verlenging van het slachtofferfonds te eisen. De komiek Jon Stewart, bekend als de gewezen presentator van "The Daily Show", wierp zich daarbij op als en opvallende voorvechter van hun strijd.

Met de nieuwe wet wordt het bestaan van het Victim Compensation Fund verlengd tot 2092. Bij de aanslagen van 11 september 2001 kwamen bijna drieduizend mensen om het leven en raakten meer dan zesduizend mensen gewond. Maar duizenden anderen kregen achteraf nog te maken met ziektes die onder meer toe te schrijven zijn aan de giftige dampen die waren vrijgekomen.

Tijdens zijn toespraak aan de hulpverleners benadrukte Trump, zelf een inwoner van New York, ook de bijdrage die hijzelf in 2001 zou hebben geleverd voor de slachtoffers. "Ik was daar ook", verklaarde de president. "Ik beschouw mezelf niet als een eerstelijnshulpverlener, maar ik was er wel. Ik heb er veel tijd met jullie doorgebracht."

Trump heeft in het verleden wel vaker beweerd dat hij op 11 september 2001 hulp heeft geboden aan de slachtoffers en honderden werknemers ter plaatse heeft gestuurd. Zijn claim wordt als weinig geloofwaardig beschouwd.

bron: Belga