Triest record: 2020 is dodelijkste jaar sinds Tweede Wereldoorlog

Triest record: 2020 is dodelijkste jaar sinds Tweede Wereldoorlog

Momenteel sterven er elke dag nog gemiddeld 90 mensen per dag aan het coronavirus. In het totaal waren er dit jaar al 17.951 overlijdens als gevolg van het coronavirus te betreuren in ons land. Dat maakt dat 2020 het dodelijkste jaar is sinds de Tweede Wereldoorlog.

De confronterende cijfers werden gepubliceerd in De Standaard. Ze worden berekend aan de hand van de oversterfte, het aantal overlijdens dat hoger ligt dan het ‘normale' sterftecijfer. In 2020 zal die oversterfte in ons land rond de 15.000 hangen.

April en november

De dodelijkste maanden waren april en november, niet toevallig de maanden waarin de besmettingscijfers van het coronavirus piekten. Op 10 april werd een oversterfte van 674 vastgesteld, terwijl dat cijfer in normale omstandigheden rond de 300 hangt. Op 7 november bedroeg de oversterfte 557, terwijl ook daar normaal gezien ongeveer 300 overlijdens verwacht worden.

Een overzicht van de oversterfte in 2020 in vergelijking met de voorbije jaren kan je HIER bekijken.

Tweede golf wellicht dodelijker dan eerste

Volgens professor demografie aan de VUB Patrick Deboosere kan de huidige tweede golf overigens dodelijker worden dan de eerste. “Als de cijfers zoals nu stabiliseren en de komende weken blijven gemiddeld 100 mensen overlijden per dag, zou het kunnen dat de tweede golf dodelijker wordt dan de eerste", legt hij uit in De Standaard.

Februari 1960

April en november zijn echter niet de dodelijkste maanden sinds de Tweede Wereldoorlog. In februari 1960 stierven immers meer dan 15.000 mensen aan het griepvirus. “Men besefte toen wel niet hoe dodelijk dat griepvirus was, want er bestonden nog geen gedetailleerde cijfers over. In de kranten stond toen zelfs dat de resistentie na de Tweede Wereldoorlog hoog lag en dat de sterftecijfers laag waren”, aldus Deboosere.

Hieronder een overzicht van de dodelijkste maanden in ons land sinds de Tweede Wereldoorlog:

  • Februari 1960 (griepvirus)
  • April 2020 (coronavirus)
  • Januari 1951 (griepvirus)
  • November 2020 (coronavirus)
  • Januari 1970 (griepvirus)