Treinen reden in januari iets stipter dan vorig jaar

Treinen reden in januari iets stipter dan vorig jaar

In januari kwamen de treinen meer op tijd aan dan dezelfde maand een jaar eerder. Dat blijkt uit het jongste stiptheidsrapport van NMBS en Infrabel voor die maand. Onder de stipte treinen worden ook wel treinen met een vertraging tot zes minuten gerekend.

In totaal arriveerden 90,7% van de treinen met een vertraging van zes minuten of minder. Twaalf maanden geleden was dat nog 89,9%. In de cijfers zijn de vertragingen opgenomen waarvoor Infrabel en de NMBS verantwoordelijk, maar ook de hinder waar ze niets aan konden doen, bijvoorbeeld spoorlopen, kabeldiefstallen of persoonsongevallen.

Het aantal afgeschafte treinen bedroeg dan weer 1.286. Dat is 1,2% van het treinverkeer. In januari van vorig jaar was dat nog 6.039 (6%), een gevolg van verschillende stakingsdagen. Afgeschafte treinen (niet vertrokken of beperkt tot een gedeelte van hun reisweg) worden niet in de stiptheidscijfers opgenomen.