Tot 2022 46 miljoen investeringen voor Brusselse bruggen en viaducten, waarvan ruim helft voor renovatie

Tot 2022 46 miljoen investeringen voor Brusselse bruggen en viaducten, waarvan ruim helft voor renovatie

Het meerjareninvesteringsplan voor de Brusselse bruggen en viaducten, dat de Brusselse regering eind vorig jaar goedkeurde, voorziet in 43 tot ruim 46 miljoen euro aan investeringen. Daarvan is 24 miljoen voorzien voor onderhouds- en renovatiewerken. Dat verklaarde minister van Mobiliteit Pascal Smet vandaag in de commissie Infrastructuur van het Brussels Parlement bij de voorstelling van het plan. In de nasleep van het tunneldossier werd de vraag gesteld hoe het gesteld was met de bruggen en viaducten van het Brussels gewest. Maar uit een grondige inspectie van alle bruggen en viaducten, blijkt dat de toestand niet zo ernstig is als die bij de tunnels. Zowat de helft van de bruggen vereist acties op korte, middellange of lange termijn. Daarvoor werd een renovatieplan opgesteld om alle bouwwerken in een goede staat te brengen. Daarvoor is tot 2021 24 miljoen euro voorzien.

De grootste hap uit dat budget, 15,7 miljoen, is voorzien voor noodzakelijke herstellingen en renovaties. Daarnaast is 1,7 miljoen bestemd voor werken inzake veiligheid en 1,2 miljoen voor het onderhoud. Er wordt ook 5 miljoen opzijgezet voor onvoorziene uitgaven. Het programma komt op kruissnelheid in 2019 met 10,7 miljoen euro aan verwachte uitgaven. Dit jaar is slechts 1,8 miljoen voorzien wegens de nodige studies en vergunningsprocedures.

Het renovatieplan slorpt meer dan de helft van de middelen van het meerjareninvesteringsplan op, 24 miljoen op 43 tot 46 miljoen euro. Daarnaast gaat 13 miljoen naar de bouw van nieuwe bouwwerken, 2,7 miljoen voor dit jaar en 10,4 in 2019. Het gaat onder meer om de loopbruggen met EFRO-steun aan Van Praet, De Trooz en Sainctelette (2019), de nieuwe Kleine-Eilandbrug (2018), vervanging van de loopbrug aan de Gosseliesstraat (2018) en de financiering van de vervanging van de loopbrug Eenboomstraat in Evere (2018).

Daarnaast moet ook het onderhoud gebudgetteerd worden van een aantal bouwwerken die naar Brussel Mobiliteit overgeheveld worden, voornamelijk door Beliris: de loopbruggen Picard, Ninoofsepoort, wijk Graaf van Vlaanderen, scepterwijk en wijk Diesdelle, en de brug Delta. Die kosten lopen op van 10.000 euro in 2019 tot 55.000 euro vanaf 2021.

Het investeringsplan voorziet ook in het plaatsen van LED-verlichting onder de bruggen en viaducten voor een totaal van 3 miljoen in de periode 2018-2022. Daarnaast zijn nog middelen voorzien voor bijstand aan het bouwheerschap en voor een laboratorium voor inspecties.

bron: Belga