Topman De Lijn gaat in tegen "tendentieuze uitspraken" over zijn bedrijf

Topman De Lijn gaat in tegen "tendentieuze uitspraken" over zijn bedrijf

De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn zet alles in het werk om van zichzelf een wendbare organisatie te maken, zodat ze na 2020, wanneer de markt wordt geliberaliseerd, de beste partner kan blijven voor het bus- en tramvervoer in Vlaanderen. Maar geeft ons dan de ruimte en afgesproken tijd, in plaats van ons steevast in de verdediging te dwingen. Dat stelt De Lijn-topman Roger Kesteloot in een open brief. Aanleiding voor de open brief - een unicum in de geschiedenis van De Lijn - is de "framing" die sinds enkele weken aan de gang is, licht Kesteloot toe aan Belga. In het schrijven wordt verwezen naar de "tendentieuze uitspraken" die werden gedaan over het bedrijf. Er was bijvoorbeeld een kritische artikelenreeks in De Standaard, maar ook in het Vlaams parlement werden forse uitspraken gedaan.

"Neen, het is geen prettige periode voor ons, want wij zijn bezorgd over het perspectief dat De Lijn nog heeft na 2020", schrijft Kesteloot namens het managementcomité van de vervoersmaatschappij. In 2020 wordt de markt voor andere spelers opengezet, dus moet de Vlaamse regering beslissen wie het stads- en streekvervoer in Vlaanderen mag organiseren.

"Temeer omdat wij, samen met onze 8.000 medewerkers, momenteel alle zeilen bijzetten om van ons bedrijf een wendbare organisatie te maken", gaat de directeur-generaal voort. "We zetten daarbij volop in op het verder verbeteren van onze klantentevredenheid en het aanpassen van onze bedrijfsstructuur. Zodat we er in 2020 staan en de beste partner blijven voor het bus- en tramvervoer in Vlaanderen", luidt het. "We zetten alles op alles om in 2020 bevestigd te worden in onze rol".

Hij benadrukt dat het bedrijf zijn verantwoordelijkheid wil nemen en mee wil evolueren, "maar geef ons dan de ruimte en afgesproken tijd om onze opdracht te vervullen. Onze energie moet gaan naar het waarmaken van deze verandering, niet naar het voeren van een constante verdediging".

De open brief, die niet werd afgesproken met bevoegd Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), somt verschillende realisaties op die moeten aantonen dat De Lijn vooruit wil gaan. De reorganisatie is volop aan de gang, de belastingbetaler moet minder op tafel leggen voor bus en tram in Vlaanderen, het bedrijf bereikt meer mensen, er is de digitalisering, de vergroening van de vloot is versterkt, enzovoort.

Veel kritiek op De Lijn slaat op zijn stiptheidscijfers. Kesteloot merkt op dat die vaak te lijden hebben onder de files. Hij voert een concreet voorstel aan om wat meer greep te krijgen op die factor: de beïnvloeding van verkeerslichten zodat bussen en trams altijd voorrang krijgen. "In onze buurlanden is deze maatregel allang ingevoerd. Waarom lukt dat niet in Vlaanderen? In een scenario waar duurzame mobiliteit en strenge klimaateisen voorop staan, in een Vlaanderen dat kreunt onder de files, kan en mag het openbaar vervoer geen plan B zijn".

bron: Belga