Tommelein "ongerust" over uitblijven energiepact

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) dringt er bij de federale regering op aan om een beslissing te nemen over het energiepact en "knopen door te hakken" over de bouw van gascentrales. Dat heeft hij vandaag gezegd tijdens een bezoek aan het controlecentrum van hoogspanningsbeheerder Elia. De regionale en federale ministers van Energie bereikten in december een akkoord over dat energiepact. Daarbij wordt vastgehouden aan de kernuitstap in 2025 en kiest men ervoor om op hernieuwbare energie over te schakelen, in combinatie met de bouw van gascentrales. Maar N-VA twijfelt aan de plannen. Een studie besteld door de federale regering moet uitsluitsel geven.

Tommelein dringt aan op snelle afspraken over het pact. "Iedereen heeft zijn taak. Het is de taak van de federale regering om knopen door te hakken. Het is mijn taak om zo veel mogelijk in te zetten op energie-efficiëntie en zoveel mogelijk mensen te overtuigen van hernieuwbare energie."

De Vlaamse minister zegt "ongerust" te zijn dat men de zaken te lang laat aanslepen. "Er moeten snel afspraken worden gemaakt. Beslissingen moeten vallen", dixit Tommelein.

Zo dringt hij er bij de federale regering op aan "zo rap mogelijk" te beslissen over de bouw van gascentrales, die het wegvallen van nucleaire capaciteit moeten opvangen.

In een eerdere studie becijferde Elia dat er acht à negen gascentrales dienen te worden gebouwd om de kernuitstap te compenseren. Het is aan de huidige regering om de nodige procedures op te starten, want de tijd dringt, klonk het in november bij Elia.

bron: Belga