"Toename leefloners niet eenzijdig toeschrijven aan verlies inschakelingsuitkering"

De stijging van het aantal leefloners kan niet eenzijdig worden toegeschreven aan de hervorming van de inschakelingsuitkering, zo zegt het kabinet van staatssecretaris voor Armoedebestrijding Elke Sleurs (N-VA). "Die hervorming heeft zeker een invloed gehad, maar het is niet zo zwart-wit als in het rapport van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) wordt voorgesteld." De POD MI had gemeld dat vorig jaar gemiddeld 115.137 mensen per maand bij het OCMW aanklopten voor een leefloon. In vergelijking met 2014 gaat het om een stijging met 12.503 mensen of 12,4 procent, de grootste toename sinds de invoering van de nieuwe leefloonwet in 2002. Volgens de POD MI is dit onder meer een gevolg van het wegvallen van de inschakelingsuitkering, een uitkering voor jonge schoolverlaters die niet meteen werk vinden.

Maar in een persbericht van staatssecretaris Sleurs wordt vrijdag benadrukt dat niet enkel naar de hervorming van de uitschakelingsuitkering mag worden gekeken. Haar woordvoerder Jeroen Lemaitre geeft toe dat die maatregel "zeker een invloed" heeft gehad. "Maar het rapport is toch een beetje eenzijdig", zo benadrukt hij ook. "Men doet alsof mensen gewoon van het ene systeem naar het andere worden verschoven, en dat er verder niets gebeurt. Maar dat klopt niet."

Het kabinet stelt, op basis van een rondvraag bij meer dan 500 OCMW's, dat de hervorming van de inschakelingsuitkering verantwoordelijk is voor naar schatting 8.188 mensen die bij het OCMW aanklopten voor een leefloon. Daarmee zou dit dus goed zijn voor zowat twee derde van de groei van de leefloonpopulatie.

"Maar 65 procent van de schoolverlaters die geen uitschakelingsuitkering meer krijgen, of 15.206 mensen, hebben wel werk gevonden, hebben hun studies hervat of beschikken over een ander inkomen", klinkt het. "Dit is dus niet een eenduidig negatief verhaal."

De staatssecretaris benadrukt in haar persbericht ook dat ze ervan overtuigd is de regeringsmaatregelen een positief effect zullen hebben.

bron: Belga