"Toekomstige risico's van 5G niet te voorspellen"

"Toekomstige risico's van 5G niet te voorspellen"

Onderzoekers concluderen dat bij 5G "de blootstelling aan de elektromagnetische velden van losse antennes en gebruikerstoestellen lager is dan de limieten die de Europese Unie aanbeveelt."

Dat gezegd hebbende: de hoeveelheid straling in de lucht groeit fors. Telecomproviders moeten duizenden extra masten neerzetten, die voorlopig naast 3G en 4G zullen bestaan. Wat daar de effecten van zijn, is nu nog niet in te schatten.

Exacte cijfers niet gekend

De exacte hoeveelheid straling waaraan we straks worden blootgesteld is dan ook nog onduidelijk evenals de eventuele schadelijke gevolgen daarvan. Daarom adviseert het agentschap om een vinger aan de pols te houden.

Op dit moment is er geen bewijs dat de straling schadelijk is, maar het ontbreekt volgens beiden aan gegevens van ‘complexe, realistische blootstellingssituaties'. "Of inzichten over gezondheidseffecten veranderen, zal nog moeten blijken", klinkt het.