Tips om ongevallen in de duisternis te voorkomen

Tips om ongevallen in de duisternis te voorkomen

Afgelopen weekend hebben we de klok weer een uur teruggedraaid naar de wintertijd. Door de wintertijd is het plotsklaps een uur vroeger donker, zodat het al donker is tegen de tijd dat de avondspits begint. Volgens cijfers van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) stijgt het aantal ongevallen tijdens de avondspits waarbij voetgangers betrokken zijn tussen oktober en november met 110%. Tussen oktober en december is dat zelfs 140%. De oorzaak daarvan is het winteruur volgens het BIVV. Extra voorzichtigheid is dus geboden! Brussel Mobiliteit heeft alvast enkele tips om ongevallen in het donker te voorkomen.

Voor voetgangers

  • Wees goed zichtbaar! Een reflecterende armband, een jas met reflecterende stroken of heldere kledij zijn eenvoudige middelen om meer op te vallen in het verkeer. In het donker ben je met donkere kledij voor een automobilist pas zichtbaar vanaf 20 meter, met heldere kledij kan een chauffeur jou al zien vanaf 50 meter en met reflecterende elementen ben je zichtbaar vanaf 150 meter. Als je weet dat een auto aan 50 kilometer per uur 26 meter nodig heeft om te stoppen op een droog wegdek, besef je hoe belangrijk het is om op te vallen.
  • Gebruik het zebrapad. Hoewel daar soms ook ongevallen gebeuren, blijft het zebrapad voor voetgangers de veiligste plaats om over te steken. Als er zich op minder dan 30 meter een zebrapad bevindt, ben je verplicht dat te gebruiken.
  • Steek niet blindelings over. Wees altijd voorzichtig als je wil oversteken en hou altijd rekening met aankomende wagens. Blijf bij het oversteken naar links EN naar rechts kijken. Het is mogelijk dat wagens uit één richting stoppen maar dat voertuigen aan de andere richting gewoon doorrijden.

Voor fietsers

  • Draag opvallende kledij. De kledingtips die we aan voetgangers gaven, tellen ook voor fietsers.
  • Zorg voor verlichting. Je bent verplicht om vooraan een geel of wit licht en achteraan een rood licht te hebben. Werken de lichten van je fiets niet meer? Schaf je lichtjes aan die je op kledij of rugzak kan bevestigen. Die zijn niet duur en je bent dan ook reglementair in orde.
  • Breng je fiets in orde. Volgens de wettelijke voorschriften moet je niet alleen lichten hebben, maar ook gelijkkleurige reflectoren bij die lichten.De wielen moeten net als  de pedalen aan weerszijde beschikken over twee gele of oranje reflectoren. Bij de wielen mag dit ook een reflecterende strook in het wiel zijn. Het is, zeker met het gladdere wegdek in het najaar, zeer belangrijk dat je remmen naar behoren werken.

Voor automobilisten

  • Vertraag voor een zebrapad. Het verkeersreglement stelt dat je je snelheid moet matigen als je een zebrapad nadert. Zeker als het begint te schemeren doe je er goed aan om te anticiperen en te vertragen zodat je kan stoppen voor het zebrapad. Het kan altijd zijn dat een voetganger onverwacht oversteekt, zonder te kijken. Als jij nog tijdig kan stoppen, gebeuren er geen ongelukken.
  • Geef voorrang aan voetgangers.Als je een zebrapad zonder verkeerslichten nadert, beeld je dan in dat er voor de zebralijnen haaientanden staan. Geef voorrang aan de voetganger die aan het oversteken is of aanstalten maakt om over te steken.

Inhalen als je een zebrapad nadert, is verboden! Het is ook ten strengste verboden om iemand die een zebrapad nadert of ervoor stopt in te halen.