Timing van juni voor impactstudie zou gerespecteerd moeten worden

Timing van juni voor impactstudie zou gerespecteerd moeten worden

De datum van 3 juni waartegen de federale regering een impactstudie klaar moet hebben over de geluidsoverlast rond Brussels Airport, zou gerespecteerd moeten worden. Dat is vernomen bij het kabinet van minister van Mobiliteit François Bellot (MR). De rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft de staat daartoe verplicht, op straffe van een dwangsom van 300.000 euro per maand. Anderhalf jaar geleden, op 19 juli 2017, had de Brusselse rechtbank van eerste aanleg al beslist dat er tussen 23 uur en 7 uur geen inbreuken meer mochten zijn op de Brusselse geluidsnormen bij het gebruik van de kanaalroute, de ringroute en de aanvliegroute voor de korte baan 01. De rechtbank ging toen echter niet in op de vraag van het Brussels gewest en van enkele Brusselse gemeenten om de kanaalroute helemaal te verbieden.

De rechter besliste toen wel dat de Belgische staat op eigen kosten een objectieve impactstudie naar de geluidshinder veroorzaakt door de luchthaven van Zaventem moest uitvoeren. Omdat die studie er nog steeds niet is, was het Brussels Gewest opnieuw naar de rechtbank gestapt. Die besliste dat de impactstudie er tegen juni moet zijn.

"We hebben de uitspraak gisteren ontvangen en zijn die aan het analyseren", klinkt het vandaag bij het kabinet van Bellot.

Het eerste deel van de studie, over de impact van de activiteiten van de luchthaven, werd in januari overgemaakt aan de minister. Het document is ook beschikbaar op de website van de FOD Mobiliteit.

Het tweede deel van het rapport is gericht op het formuleren van aanbevelingen van experten. Dat proces is in uitvoering en zou rond april gefinaliseerd worden.

bron: Belga