Tijdskrediet voor grootouders kan rekenen op weinig bijval

Tijdskrediet voor grootouders kan rekenen op weinig bijval

Om de opvang van hun kinderen rond te krijgen, moeten jonge ouders vaak hemel en aarde verzetten. Omdat iedereen langer aan het werk moet blijven, kan er steeds minder een beroep gedaan worden op de grootouders, want zij zijn vaak nog aan het werk.

Extra ademruimte

Voor die twee problemen zag Vercamer een oplossing. "We stellen voor om een extra zorgmotief te creëren voor grootouders die zorg opnemen voor hun kleinkinderen", zegt Vercamer. "Hierdoor krijgen gezinnen extra ademruimte, zowel organisatorisch als financieel, om de opvang rond te krijgen. Op hun beurt kunnen de grootouders op een zinvolle manier het wat rustiger aan doen." De CD&V'er bedadrukt dat de maatregel zou vallen binnen het al bestaande tijdskrediet en dat het niet om een uitbreiding van het zorgverlof gaat.

Flexibele kinderopvang

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) heeft vragen bij de betaalbaarheid en de haalbaarheid. "Er zijn al 24 verschillende verlofregelingen in België en men blijft voorstellen doen voor nieuwe of uitbreiding van bestaande verlofregelingen in het parlement", aldus VBO-adviseur Monica De Jonghe. Verder is het volgens het verbond niet de bedoeling dat de overheid een deel van haar zorgtaken doorschuift naar de gezinnen. De werkgeversorganisatie ziet meer in flexibele kinderopvang.

Ook coalitiepartner Open Vld schoot het voorstel af. "Vercamer zegt niet waar hij het geld wil halen voor deze maatregel, dus kan die maatregel er ook niet komen. Dit is de mensen een rad voor de ogen draaien", reageerde Kamerlid Egbert Lachaert in De Ochtend.