Thierry Steemans (KV Mechelen) hult zich in stilzwijgen

Thierry Steemans (KV Mechelen) hult zich in stilzwijgen

De advocaten van Thierry Steemans (financieel directeur van KV Mechelen) zijn ook in hun slotpleidooi voor de Geschillencommissie Hoger Beroep niet ingegaan op de veelvuldige telefoontaps die hun cliënt ten laste worden gelegd. "Meneer Steemans ontkent de feiten die hem hier ten laste worden gelegd." Steemans wordt samen met spelersmakelaar Dejan Veljkovic voor zondebok aangezien door de bestuurders van KV Mechelen. Zo zou hij volgens het bondsonderzoek cadeaus en een horloge hebben aangenomen van Veljkovic en de club financieel hebben benadeeld bij transfers. Vorige week gingen de advocaten al niet in op de grond van de zaak, maar pleitten ze over de procedure. Ook in het tweede pleidooi tapten ze uit hetzelfde vaatje. "Omdat het geen zin heeft over de grond van de zaak te pleiten op basis van een onvolledig dossier."

Het ging onder meer over de 35 stukken van het federaal parket die tot inzage beschikbaar werden gesteld aan de onderzoekscoördinator. Daarin staan ook een aantal transcripties van telefoontaps, maar sommige van de gesprekken waaraan Steemans zou hebben deelgenomen zeggen de man naar eigen zeggen niets meer. "Dan is het legitiem te eisen dat we die gesprekken willen laten onderzoeken of willen horen. Of we dan in tucht-, straf of burgerrecht zitten, doet er niet echt toe. Alle relevante stukken moeten worden opgenomen in het dossier om de regelmatigheid ervan te onderzoeken."

De advocaten vragen zich ook af of de wraking van onderzoeksrechter Raskin geen gevolgen heeft voor die stukken. "Moeten die niet deels vernietigd worden?", klinkt het. "Bovendien menen wij dat de stukken onrechtmatig verkregen zijn door de KBVB. De vraag had gericht moeten worden tot de onderzoeksrechter, niet tot de federale procureur. En dat is hier niet gebeurd."

"Steemans betwist de feiten die hem ten laste worden gelegd, zowel in het tuchtdossier als het strafdossier. De procedurele elementen beletten ons om een standpunt ten gronde in te nemen. We hebben ons gericht tot de onderzoeksrechter en tot de federale magistraat, maar kregen geen inzage in het strafdossier. Ook een kopie van de verschillende getapte gesprekken hebben we gevraagd, maar is ook niet toegestaan. Dat maakt dat we geen enkele controle hebben over het bewijsmateriaal. In die hoedanigheid is het niet mogelijk om ons ten gronde te verweren. Iedereen die rechten heeft gestudeerd, weet dat procedurele waarborgen van essentieel belang zijn voor waarheidsbevinding. Supporters hebben vanuit hun buikgevoel daar vaak moeite mee. Maar ik kan hopen dat u geen beslissing neemt op basis van sms'en van voetbalsupporters, maar op basis van het dossier."

Steemans, die ook door zijn eigen club KV Mechelen niet uit de wind wordt gezet, besluit zelf kort: "Ik kan enkel zeggen dat ik volledig onschuldig ben over heel de lijn. Het verdere verloop van de zaak zal dit ook uitwijzen."

bron: Belga