Testing en tracing spoorde in Brussel op een week tijd 67 uitbraken op

Testing en tracing spoorde in Brussel op een week tijd 67 uitbraken op

De komst en de verspreiding van de nieuwe virusvarianten zette de GGC ertoe aan om een nieuwe, intensieve procedure in te voeren bij de contactopsporing van positieve gevallen. Sinds 13 januari wordt er voor mensen die positief testten en waarbij een hoge virale lading werd vastgesteld of waarbij het S-gen ontbrak, een verscherpte contactopsporing toegepast. Dit zijn beide indicaties voor besmetting met een variant. Sinds 18 januari wordt een team van 13 veldagenten specifiek ingezet voor het opsporen van epidemiologische uitbraken.

Britse variant

De verstrengde aanpak leidde tot de opsporing van 67 uitbraken in verschillende instellingen. Daarbij werd meteen een isolatieprocedure opgestart. Het gaat om zeven uitbraken in zorginstellingen, drie in instellingen voor personen met een handicap, zes in bedrijven, drie in crèches, acht in kleuterscholen, twaalf in rusthuizen, zeventien in lagere scholen, zeven in secundaire scholen, drie in sociale instellingen en één in een andere onderwijsinstellingen. Bij twee uitbraken werd bevestigd dat het om de Britse variant gaat, terwijl er nog veertien clusters zijn waar het vermoedelijk om de Britse variant gaat.

Positiviteitsratio blijft stabiel

De incidentie, het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, steeg in Brussel licht van 247 gevallen op 3 februari naar 257 gevallen op 10 februari. De positiviteitsratio van de 40.000 mensen die wekelijks getest worden blijft stabiel en bedraagt 5,2%.