Team Vlaanderen wint Groot Dictee

Team Vlaanderen wint Groot Dictee

Elke derde zaterdag van december vindt de meest beschaafde en beleerde strijd tussen België en Nederland plaats. Dan verzamelen welbespraakte prominenten en door taal vertederde mensen in de Nederlandse Eerste Kamer der Staten-Generaal in Den Haag om uit te maken of Vlaanderen dan wel Nederland met de titel van beste speller naar huis mag. En dit jaar was die eer weggelegd voor de Vlaamse bollebozen.

BV's spelden 21 keer fout

De spelwedstrijd werd voor het tweede jaar op rij afgesloten met een finale. Daarin namen de beste prominente en gewone deelnemers van elk team het tegen elkaar op. Professioneel tekstschrijver Marco Sanders wist het pleit in het voordeel van Vlaanderen te beslechten met een juiste spelling van het woord ‘balalaikaspeelster'.

Tijdens het gezamenlijke dictee scoorden de Vlamingen in het algemeen beter. De prominenten kopieerden de tekst van de Nederlandse schrijver A.F.Th. van der Heijden met gemiddeld 21 fouten, 4 minder dan hun Nederlandse concurrenten. Ook de gewone deelnemers verzamelden minder onjuistheden dan onze noorderburen en schreven gemiddeld 12 fouten. Het thema dit jaar was de verengelsing van onze taal.

Nederland was individueel beter

Toch was het applaus voor de kopij met de minste fouten niet voor een Vlaming, maar voor Roberto La Rocca, die amper 6 keer een misstap beging. De uiteindelijke winnaar Marco Sanders verzamelde initieel 7 strafpunten. De twee beste prominenten waren de Vlaamse radiojournaliste Kristien Bonneure met 13 fouten en de Nederlandse auteur Gustaaf Peek, die 12 keer niet correct spelde.