Studie: deze beroepen lopen het meeste kans op een coronabesmetting

Studie: deze beroepen lopen het meeste kans op een coronabesmetting

De studie, door UHasselt, KU Leuven, Idewe en Sciensano kwam dinsdag aan bod tijdens de persconferentie over de coronacijfers. In het kader van dit onderzoek stelden de contacttracers de indexgevallen de vraag waar ze besmet raakten. Een kwart zei waarschijnlijk of zeker op het werk besmet te zijn geraakt.

Het onderzoek brengt de sectoren in kaart die het meest worden blootgesteld aan het virus. Bij de niet-medische contactberoepen lopen vooral de niet-zelfstandige kappers gevaar. "Daar is de incidentie het hoogst, ondanks de naleving van de sanitaire maatregelen en de protocollen", zei medeauteur professor Lode Godderis, die ook lid is van adviesorgaan GEMS.

Bij leerkrachten in het verplicht onderwijs is ook een verhoogde incidentie vastgesteld. Op 19 maart bedroeg de incidentie daar 670 gevallen, wat veel hoger is dan in om het even welke andere sector. "Maar dankzij de verlengde paasvakantie is de incidentie intussen gedaald tot op het niveau van de algemene bevolking", klonk het. Een andere risicovolle sector is de schoonmaaksector. Daar is namelijk geen systematische screening, en de schoonmakers lopen een sterk verhoogd risico als ze vaak in de buurt zijn van mogelijk besmette personen.

Voedingsindustrie

Ook in de voedingsmiddelenindustrie, de sectoren voor verwerking, productie en bewaring van vlees komen er bijzonder hoge incidenties voor: meer dan 1.000 gevallen per 100.000 werknemers op 14 dagen. "Die sector vereist dus onze bijzondere aandacht", zei Godderis. Maar ook elders in de industrie is die aandacht nodig. Zo verwees de professor naar een bijzonder grote uitbraak in een meubelfabriek. Daarnaast is ook de groot- en kleinhandel getroffen. Daarom zouden de bestaande protocollen onder de loep moeten genomen worden, om na te gaan of die niet geoptimaliseerd en effectiever geïmplementeerd kunnen worden.

Gezondheidssector

Godderis sloot af met een positieve noot: de gezondheidssector. Daar werpt de vaccinatie zijn vruchten af. Er is niet langer een toename van het aantal gevallen vast te stellen.

Coronacommissaris Pedro Facon kwam tijdens de persconferentie ook nog eens terug op de teststrategie, en dan specifiek op de werkvloer. "Repetitief testen is immers één hulpmiddel om de risico's op de werkvloer te verlagen", zei Facon. Zoals bekend zijn er vorig jaar al protocollen en gidsen uitgewerkt hoe het werk in coronatijden het best geregeld kan worden. "De meest risicogevoelige sectoren moeten extra maatregelen nemen", aldus Facon. "Op dit moment gebruiken we de federale stock van snelle antigeentesten ter ondersteuning van bedrijven en organisaties. Sinds 20 maart zijn al 365.000 testen ter beschikking gesteld aan 535 bedrijven en organisaties. Dat initiatief liep normaal eind deze maand af, maar wordt verlengd tot eind mei."