Studentenverenigingen beloven te sensibiliseren rond overmatig alcoholgebruik

Studentenverenigingen beloven te sensibiliseren rond overmatig alcoholgebruik

Het 'DRINKiQ Pact' wordt gedragen door Diageo, de sterkedrankenproducent die in mei ook al een sensibiliseringsactie opzette op de Beiaardcantus in Antwerpen. Donderdag tekenden de voorzitters van studentenverenigingen Ekonomika (Leuven), Politeia (Gent) en Sofia (Antwerpen) het pact om overmatig alcoholgebruik bij studenten te voorkomen. Ze beloven het komend academiejaar een bewustwordingscampagne te voeren en acties te organiseren.

Stigma

Zo belooft Maarten De Winter, preses bij Ekonomika, af te stappen van de drinkcompetities. Een van de initiatieven bij Politeia is een 'Tournéé Moderée' in hun stamcafé met gratis frisdrank of chips. "We willen meehelpen om het stigma van studentenverenigingen als zuipbendes te doorbreken", zegt preses Bjarne Keytsman. Ook rechtenvereniging Sofia, vorig academiejaar nog geschorst na onder meer een uit de hand gelopen galabal, neemt deel. "We hebben vorig jaar aan de lijve ondervonden wat de gevolgen zijn van overmatig alcoholgebruik tijdens evenementen", zegt voorzitster Pauline Rooryck. "We hopen dan ook om met deze DRINKiQ-jaarcampagne meer impact te genereren dan met losse ad-hoc communicatie."