Studentenjobs in de lift

Studentenjobs in de lift

In België zijn er 469.000 jobstudenten aan de slag die samen meer dan 10 miljoen dagen per jaar werken.

De afgelopen jaren is er elk jaar al een toename geweest van de studentenarbeid. Kris Wils van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid “We zien eigenlijk een dubbele stijging: het aantal studenten dat een studentenjob uitvoert neemt toe en daarnaast stijgt ook het aantal dagen dat ze tijdens het jaar werken. Nu zitten we aan gemiddeld 22 dagen per jaar. Dat is 5% meer dan het jaar daarvoor. ”

50 dagen

De grootste stijging in studentenarbeid is er gekomen in 2012. Daarvoor mochten jongeren 23 dagen werken in de zomermaanden en 23 dagen buiten de zomermaanden. In 2012 hebben ze dat uitgebreid naar 50 dagen in totaal en je mocht ook heel het jaar door werken. “Een minderheid van 5% heeft zijn volledig pakket van 50 dagen opgebruikt. De studenten werken wel flexibeler, vroeger was het zo goed als altijd een klassieke zomerjob in juli of augustus. Dat is nu volledig achterhaald. De zomer is nog steeds de belangrijkste periode en goed voor meer dan 60% van het totaal, maar er is wel een duidelijke verschuiving naar de rest van het jaar, tijdens de andere vakanties of doorheen het academiejaar.”

“De grootste brok is de uitzendsector, die is goed voor 33% van alle studentenarbeid. Dat is trouwens ook een tip voor jobstudenten: ga zeker eens aankloppen bij een uitzendkantoor want die hebben een groot aanbod van jobs. De handel volgt dan met 20%, de horeca sluit de top af met 14%. Er zijn ook iets meer vrouwen (56%) dan mannen die een studentenjob doen.”