Strijd tegen fiscale fraude leverde nooit meer op

Strijd tegen fiscale fraude leverde nooit meer op

Sinds de BBI vier jaar geleden begon bij te houden hoeveel de strijd tegen fiscale fraude oplevert, inde het nooit meer dan in 2016. Van de 1,718 miljard euro die werden opgelegd aan belastingverhogingen en sancties, werd er 254,6 miljoen euro al daadwerkelijk betaald.

Er werden ook 2.492 nieuwe dossiers geopend, wat een derde meer is dan de voorgaande jaren. Volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is dat onder meer te danken aan zijn antifraudeplan.

«Dankzij nieuwe maatregelen konden we het aantal onderzochte dossiers opdrijven», zegt hij in De Tijd. «Met een betere risicoanalyse kunnen we ook focussen op grote, georganiseerde fraude. Door die grote fraude aan te pakken creëren we meer fiscale rechtvaardigheid. En anders dan vroeger wordt nu ook gemeten wat daadwerkelijk geïnd wordt uit fraudedossiers.»

De oppositie is niet onder de indruk. Volgens sp.a-voorzitter John Crombez, in het verleden zelf staatssecretaris voor fraudebestrijding, gebruikt Van Overtveldt snufjes om de cijfers op te smukken. Zo zouden de regularisatiedossiers voortaan meegeteld worden, wat vroeger niet het geval was. «De BBI moet zich focussen op echte fraudebestrijding op het terrein», vinden de socialisten. «Spontane afkoopdossiers meetellen, zoals de minister nu doet, is dus bedrog.»

Volgens sp.a zijn de opbrengsten uit fraudebestrijding tussen 2014 en 2016 niet gestegen, maar net gedaald. «En als de minister dan toch alles wil samen tellen, dan blijkt uit zijn eigen cijfers dat er 833 miljoen euro minder opbrengst was (van 1,11 miljard naar 277 miljoen) in 2016 dan in 2014.»