Stresstest EBA - Europese banken verbeterden algemeen gezien schokbestendigheid tegenover 2014

De stresstest door de Europese Bankenautoriteit toont een "verbeterde stressbestendigheid" van het bankensysteem in de eurozone sinds de laatste tests in 2014. Dat meldt de Europese Centrale Bank in een persbericht. Daarnaast zal het totale door de toezichthouder verwachte kapitaalniveau ruwweg stabiel blijven vergeleken met 2015. De door de EBA gecoördineerde stresstest voor 51 banken in de Europese Unie betrof 37 belangrijke kredietinstellingen die onder direct toezicht van de ECB staan, samen goed voor 70 pct van de bancaire activa in het eurogebied. Die 37 banken startten de stresstest met Tier 1-kernkapitaalratio (CET1), een maatstaf van hun kapitaalbuffer, van 13 pct, een verbetering ten opzichte van de 11,2 pct volgens de EU-brede stresstest van 2014, aldus de ECB.

In het meest ongunstige scenario, dat uitging van een forse economische crisis, zagen de banken hun kapitaal gemiddeld dalen met 3,9 procentpunt. Toch blijven ze met een CET1-ratio van 9,1 pct over het algemeen nog redelijk overeind. Met één uitzondering laten alle banken een CET1-kapitaalniveau zien dat ruim boven de 5,5 procent ligt die in het ongunstigste scenario van de stresstests in 2014 werd gehanteerd.

"De resultaten laten zien dat de banken hun kapitaal de afgelopen twee jaar aanzienlijk hebben versterkt en hun balansen extra hebben gerepareerd", aldus Danièle Nouy, voorzitter van de Raad van Toezicht van de ECB. "De banksector van vandaag is schokbestendiger en is veel beter in staat economische schokken op te vangen dan twee jaar geleden."

"De resultaten tonen de schokbestendigheid in de Europese bankensector in zijn geheel, dankzij een aanzienlijke herkapitalisatie", zegt ook de EBA in haar verslag.

bron: Belga