Stress op het werk heeft impact op levensduur

Stress op het werk heeft impact op levensduur

Vergeet niet op tijd en stond een pauze te nemen. Stress op het werk kan immers je levensverwachting verkorten, dat blijkt uit onderzoek van Harvard Business School en Stanford University. Vooral bij laagopgeleiden werd er een verband vastgesteld tussen het niveau van stress op het werk en de kans dat iemand overlijdt. Bij hoogopgeleiden wordt de overlijdenskans voor 5 tot 10 procent bepaald door werkgerelateerde stress, bij lager opgeleiden is dat 12 tot 19 procent.

De onderzoekers hielden rekening met verschillende factoren, zoals overuren en de kans op ontslag. Vooral dat laatste blijkt een grote impact te hebben op de levensduur. Ook het al dan niet hebben van een zorgverzekering, wat in de VS niet zo vanzelfsprekend is, speelt een rol.