Strafbaarstelling ontkenning genocide niet uitgebreid naar Armeense genocide

Strafbaarstelling ontkenning genocide niet uitgebreid naar Armeense genocide

De plenaire Kamer zal donderdag een wet goedkeuren die het ontkennen van een genocide strafbaar maakt. De Armeense genocide zit daar niet bij en dat terwijl de volkerenmoord op de Armeniërs vandaag wereldwijd wordt herdacht. De bepaling is toegevoegd aan een ruimere tekst, die daarmee de antiracismewet uitbreidt. Artikel 115 maakt het strafbaar dat iemand feiten van genocide, een misdaad tegen de mensheid of een oorlogsmisdaad ontkent, schromelijk minimaliseert, probeert te rechtvaardigen of goedkeurt, wetende dat hij daarmee een persoon, een groep of een gemeenschap zou kunnen blootstellen aan discriminatie, haat of geweld.

Probleem is dat het enkel gaat om genocides die erkend zijn door een internationaal gerecht. Dat geldt bijvoorbeeld wel voor de genocide van 1994 in Rwanda, maar niet voor de Armeense genocide uit 1915. Daarbij kwamen naar schatting 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs om het leven in het Ottomaanse Rijk, ten tijde van de Jonge Turken.

"Hier zit iets onkies in", verwees Peter De Roover (N-VA) naar de herdenkingsdag die uitgerekend vandaag plaatsvindt. Hij diende een amendement in om het artikel gewoon te schrappen. De intenties van de indieners zijn weliswaar verdedigbaar, maar door de tekst goed te keuren, komen er twee soorten genocides: diegene die erkend zijn door parlement en diegene die erkend zijn door internationale gerechten. Daarbij wees hij ook op de rol van Turkije, dat nu eenmaal een belangrijke speler is op het internationale toneel.

Christian Brotcorne (cdH) zat op dezelfde golflengte, maar gooide het over een andere boeg. Hij diende een amendement in om de Armeense genocide aan het artikel toe te voegen. Tijdens een snel samengeroepen zitting van de commissie Justitie werden beide amendementen verworpen, zij het erg nipt voor het amendement van De Roover. Daardoor blijft de tekst ongewijzigd. Donderdag volgt de stemming.

bron: Belga