«Stiptheid treinen laat nog steeds te wensen over»

«Stiptheid treinen laat nog steeds te wensen over»

TreinTramBus en haar Waalse tegenhanger Navetteurs.be peilden in januari al eens naar de tevredenheid over het NMBS-vervoersplan, dat sinds december in gebruik is. Omdat de klachten blijven binnenlopen, komen de reizigersverenigingen nu met een nieuwe, grote en meer gedetailleerde enquête, die Metro kon inkijken.

Tussen 3 februari en 21 april vulden 4.362 mensen de enquête in. Maar liefst 78% vindt dat de situatie verslechterd is sinds de nieuwe dienstregeling. De vertragingen zijn nog steeds het grootste knelpunt. Aan de Vlaamse kant klaagt maar liefst 65% van de treinreizigers erover. Vooral reizigers die pendelen tussen Gent en Brussel en Antwerpen en Brussel hebben het vaakst te maken met vertragingen. «Eén van de belangrijkste doelstellingen van het plan - een stabiele dienstregeling - wordt dus niet waargemaakt», kaart Jan Vanseveren van TreinTramBus aan. Verder wordt er nog geklaagd over de langere reistijden, het tekort aan zitplaatsen en comfort.

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Zo duidt - evenwel een minderheid van de Vlamingen - enkele verbeteringen aan: 10% spreekt van een betere frequentie, vooral tussen Gent en Brussel. 8% stelt dan weer dat de stiptheid er op vooruit is gegaan, met name op het traject tussen Leuven en Brussel.

«We hadden gehoopt dat NMBS de pijnpunten zou oplossen. Tevergeefs. Tussen 2005 en 2013 hebben ze de reistijden verlengd door de vertragingen op te nemen in bepaalde trajecten. Die ingreep heeft niets opgelost. In plaats van te leren uit het verleden, maken ze nu dezelfde fout», zegt Vanseveren. «Stiptheid blijft het stokpaardje van de NMBS. Het vervoersplan heeft niet tot het gewenste effect geleid. Het wordt dus de hoogste tijd dat de NMBS een ernstig plan opstelt, waar er meer aandacht gaat naar het verbeteren van de infrastructuur om de capaciteitsproblemen op te lossen.»

NMBS nuanceert 

De openbaarvervoersmaatschappij NMBS nuanceert de resultaten van de tevredenheidsenqête van TreinTramBus. «Vorig jaar zagen we al een structurele stijging van de stiptheidscijfers. Sinds de invoering van het nieuwe vervoersplan zijn die cijfers blijven stijgen», weerlegt Bart Crols, woordvoerder van de NMBS, de kritiek. Hij wijst er ook op dat de reistijden verlengd zijn om verschillende, gegronde redenen. «Die verlengingen zijn onder meer te wijten aan het grote aantal werken op de sporen en aan het toegenomen aantal reizigers. Die moeten allemaal de tijd krijgen om op en af te stappen in de stations. Om dat comfortabel te houden, moeten we reistijden aanbieden die realistisch zijn», benadrukt Crols. «Bij tientallen treinen hebben we bovendien al gezorgd voor bijkomende capaciteit. Het vervoersplan blijft dus een werk van lange adem en permanente evaluatie is nodig. Maar op basis van onze objectieve cijfers kan ik toch besluiten dat de stiptheid en capaciteit er op vooruit zijn gegaan.»

(Liesbeth De Corte)