Stiptheid op laagste peil in vijf jaar

Stiptheid op laagste peil in vijf jaar

De stiptheid op het Belgische spoor is vorig jaar teruggevallen tot 87,2 procent, het laagste percentage in vijf jaar. Dat heeft Luc Lallemand, de topman van spoornetbeheerder Infrabel, vandaag bevestigd in de Kamercommissie Infrastructuur. Het is het derde jaar op rij dat de stiptheid daalt. Een trein in België wordt als stipt beschouwd indient hij met maximaal 5 minuten en 59 seconden vertraging aankomt op bestemming en/of in het eerste Brusselse station op hun reis.

Lallemand wees op het toenemende belang van "derden" als oorzaak van vertraagde treinen. Incidenten als spoorlopers, persoonsongevallen en kabeldiefstallen waren vorig jaar verantwoordelijk voor 41,5 procent van de vertragingen. Spoorwegmaatschappij NMBS was verantwoordelijk voor 30,7 procent, Infrabel voor 23,6 procent. De overige 4,2 procent van de vertragingen zijn toe te wijzen aan andere oorzaken.

Lallemand wees er bij het begin van de hoorzitting in de Kamercommissie op dat het verbeteren van de stiptheid een combinatie is van operationele ingrepen (winterplan, sensibiliseringsacties, betrouwbaardere sporen en treinen ...) en een strategische aanpak. Behalve de Infrabel-topman neemt ook NMBS-CEO Sophie Dutordoir aan de hoorzitting deel.

bron: Belga