Steunpakket van 500 miljoen euro moet zuurstof bieden aan getroffen sectoren

Steunpakket van 500 miljoen euro moet zuurstof bieden aan getroffen sectoren

Afgelopen vrijdag kwam het Overlegcomité met strengere maatregelen om de toenemende druk op de ziekenhuizen een halt toe te roepen. Die omvatten onder andere een sluiting van cafés en restaurants voor een periode van minstens vier weken en een avondklok die geldt vanaf middernacht tot vijf uur ‘s ochtends. Na vier weken worden de maatregelen geëvalueerd.

Opdat getroffen bedrijven en zelfstandigen het hoofd boven water zouden kunnen houden, werden bijkomende steunmaatregelen uitgewerkt. Het gaat onder meer om de verdubbeling van het overbruggingsrecht tot tot 2.583,38 euro voor een alleenstaande zelfstandige en 3.228,20 euro voor een zelfstandige met iemand ten laste. Hiervoor wordt een wetsontwerp voorbereid. Het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart, dat eind deze maand zou aflopen, wordt tot het einde van het jaar verlengd.

Volwaardige eindejaarspremie

Daarnaast garandeert de federale regering dat alle werknemers uit de horecasector een volwaardige eindejaarspremie zullen ontvangen, zelfs als ze perioden van tijdelijke of economische werkloosheid hebben gekend tijdens de coronacrisis.

Ten slotte komt er met middelen uit de crisisenveloppe een vrijstelling voor het derde kwartaal van de werkgeversbijdragen aan de RSZ voor bedrijven en zelfstandigen die hun activiteiten moeten stopzetten. De vrijstelling bestaat uit een onmiddellijke terugbetaling van de reeds betaalde bijdragen voor dit derde kwartaal.

Evenementensector misnoegd

De evenementensector reageerde al teleurgesteld op het steunpakket en voelt zich in de steek gelaten. In een persmededeling klinkt het dat sectoren tegen elkaar worden uitgespeeld en gediscrimineerd. «De 500 miljoen euro die voor de horeca- en evenementensector is peanuts vergeleken met de 777 miljoen euro die nodig is om onze sector alleen al tot december in leven te houden», luidt het scherp.