Steeds minder oude vissen in de zee

Steeds minder oude vissen in de zee

Volgens wetenschappers van de Universiteit van Washington is een en ander te verklaren door de visvangst. Vissers hebben een voorkeur voor volwassen exemplaren. Daarom blijven de jongere vissen over.

In het tijdschrift Current Biology waarschuwen ze voor de mogelijke gevolgen. Oudere vissen spelen namelijk een cruciale rol bij de voortplanting, omdat de oudste dieren ook de meeste eitjes produceren.

Verzekeringspolis

"Ze zijn als het ware de verzekeringspolis van een vispopulatie", zegt Trevor Branch, een van de onderzoekers. "Ze slepen de populatie door periodes waarin het slecht gaat omdat ze voortdurend eitjes blijven produceren."

Uit de tellingen blijkt dat bij vier vijfde van de vissoorten het aantal oude exemplaren de voorbije decennia verminderd is. Bij één vissoort op drie nam hun aantal zelfs af met meer dan 90%.

Als oplossing stellen de wetenschappers voor om vissers te verbieden om vissen boven een bepaalde lengte of gewicht te vangen.