Steeds meer vrouwelijke wetenschappers

Steeds meer vrouwelijke wetenschappers

Een onderzoek heeft data over mannelijke en vrouwelijke onderzoekers uit 12 landen en van 27 vakgebieden vergeleken. Daaruit blijkt dat de hoeveelheid wetenschapsters tussen 2011 en 2015 gegroeid is, vergeleken met de periode 1996 tot 2000.

Gebieden

Alleen Portugal had tussen 1996 en 2000 al meer dan 40% vrouwelijke onderzoekers. Tussen 2011 en 2015 waren dat al negen landen, waaronder Australië, Brazilië, Denemarken en de Verenigde Staten. Chili, Mexico en Japan halen deze cijfers voorlopig nog niet. Daar hebben mannen nog steeds ruim de overhand.

Solisten

Verder kwam uit het onderzoek nog naar voren dat vrouwen internationaal minder mobiel zijn en minder vaak samenwerken met buitenlandse collega's. Ook werken vrouwen gemiddeld minder vaak samen met ambtgenoten uit andere vakgebieden. Overigens worden gezondheids- en sociale wetenschappen het meest vertegenwoordigd door vrouwelijke wetenschappers, terwijl de meeste mannelijke onderzoekers in de natuurwetenschappen werken.