Steeds meer kinderen spelen nooit meer buiten

Steeds meer kinderen spelen nooit meer buiten

In het onderzoek werden 6.200 ouders met kinderen tussen 4 en 14 jaar oud ondervraagd. Daaruit blijkt dat kinderen gemiddeld 8,4 uur per week buiten spelen, maar dat gemiddelde wordt opgetrokken door een relatief kleine groep die meer uren in de open lucht doorbrengt.

Aan de andere kant is er ook veel jeugd die helemaal nooit buiten speelt. Het gaat hier om 15% van de ondervraagden. Dat zijn vooral kinderen uit de hogere sociale klassen. Vaak zijn ze in plaats van buiten te spelen aan het gamen. Ze spelen ook meer binnen omdat er  geen andere vriendjes zijn die buiten op avontuur gaan.

Foto Unsplash

Ouders 

Een andere reden voor deze stijging is dat sommige ouders hun kroost zelf binnen houden. Ze vinden de verkeerssituatie of de sociale omgeving te onveilig. Daarnaast zijn ze ook vaak zelf te druk aan de slag met hun werk of andere bezigheden.