Steeds meer jongeren rijden met een elektrische fiets

Steeds meer jongeren rijden met een elektrische fiets

Globaal wordt er in Vlaanderen vaker en verder gefietst dan drie jaar geleden, zegt de mobiliteitsorganisatie. VAB ondervroeg 2.000 Belgen ouder dan 18 jaar. In 2015 werd al eens een gelijkaardige bevraging georganiseerd. Toen stapte 76% wel eens op de fiets, in 2018 is dat 83%. Het aantal fietsers dat meer dan 2.000 kilometer per jaar aflegt, verdubbelde bijna, van 17% tot 30%.

De gebruiker van de elektrische fiets wordt ook alsmaar jonger en gebruikt die e-bike meer voor zijn verplaatsingen van en naar het werk. Het gebruik van de elektrische fiets voor het woon-werkverkeer steeg van 5% in 2015 tot 16 procent vandaag. En terwijl in 2015 slechts een kwart van de elektrische fietsers jonger was dan 55 jaar, is dat nu al meer dan de helft (55%). Zo'n 9% is zelfs jonger dan 25 jaar en 10% jonger dan 35.

Ongevallen

Die groep heeft ook vaker een ongeval. Ruim één op de vijf van de elektrische fietsers had de afgelopen drie jaar een ongeval, bijna een verdubbeling tegenover 2015. VAB hanteert wel een ruime definitie voor ongeval: naast een botsing zijn ook valpartijen opgenomen in de cijfers. Wie de fiets voor woon-werkverplaatsingen gebruikt, loopt een groter risico: liefst een derde van deze groep had de afgelopen drie jaar een ongeval. Vooral de categorie tot 35 jaar is kwetsbaar.

VAB ziet als belangrijkste verklaring conflictsituaties met andere weggebruikers. De grootste problemen komen van auto's met onvoldoende aandacht voor fietsers (57%), gevaarlijke kruispunten (54%) en slecht onderhouden of ontbrekende fietspaden (55%).

Daarom vraagt de mobiliteitsorganisatie aan de overheid om nog meer in te zetten op infrastructuur en sensibilisering van andere weggebruikers. "Anders zou dat wel eens kunnen betekenen dat het grote potentieel van de elektrische fiets in het woon-werkverkeer afgeremd wordt", klinkt het. En dat potentieel is groot, want 55% van zij die nog geen elektrische fiets hebben, overweegt er een te kopen. Drie jaar geleden was dat 35%.