Steeds meer camera's houden een oogje in het zeil op de werkvloer

Steeds meer camera's houden een oogje in het zeil op de werkvloer

De Privacycommissie heeft van de nieuwe staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open vld) wel meer bevoegdheden gekregen om het eventueel misbruik van de camera's tijdig op te merken en aan banden te leggen. Binnenkort mag de commissie zelfcontroles uitvoeren en indien nodig sancties opleggen.

Bedrijven die een camera willen introduceren op de werkvloer zijn immers gebonden aan een reeks voorwaarden. Een aanvraag bij de Privacycommissie is daar één van, maar ook de het doel van de camerabewaking moet zeer duidelijk omschreven zijn. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om via een camera werknemers permanent te controleren tijdens de werkuren.