Steeds meer alternatieven voor de klassieke autolening

Steeds meer alternatieven voor de klassieke autolening

Bij AG Insurance loopt er momenteel een testproject in samenwerking met een vijftigtal makelaars die autolease aan hun aanbod toevoegen. Onder de naam Go4lease kunnen particulieren er nu voor een vast bedrag per maand en voor een vast aantal kilometers over een auto beschikken. Ook de verzekering, de schouwing, de bandenwissels en de herstellingen zitten allemaal in de prijs begrepen. Na afloop van de leaseperiode wordt de auto opnieuw ingeleverd. Er volgt dan ook een eindafrekening, bijvoorbeeld omdat er meer kilometers zijn gereden of omdat er een kras op de auto zit.

Gebruik wordt steeds belangrijker dan bezit

Geheel vernieuwend is AG Insurance niet. Private lease bestaat namelijk al langer en zit ook al jaren in de lift. In 2015 werden er bijvoorbeeld slechts 1.500 auto's in private lease genomen, terwijl dit cijfer in 2019 al tot 17.000 stuks was opgelopen. Ook autodistributeur D'Ieteren biedt het al langer aan, onder meer via de dochteronderneming Volkswagen D'Ieteren Finance.

De focus op gebruik is hoe dan ook eigen aan de nieuwe generatie jongeren. Vroeger was het de normaalste zaak van de wereld om spullen te bezitten, te gebruiken en later opnieuw af te danken. Op een bepaald moment dacht men dat hergebruik de oplossing was, maar de hedendaagse jongere maakt nu komaf met het prefix waar men ooit zo warm voor liep. Enerzijds heeft het te maken met het ecologische gedachtegoed, maar anderzijds is veel ook gewoon mogelijk gemaakt door het internet dat de thuisbasis vormt van deelplatformen als Peerby en Getaround. Vroeger, zonder internet, was dat uiteraard niet zo eenvoudig.

Ballonkredieten blijven razend populair

Toch blijken autodeelplatformen – overigens lang niet altijd groener – voor velen nog een grote stap te zijn. De auto blijft nu eenmaal een statussymbool en een leenconcept sluit daar niet helemaal bij aan. Private lease doet dat beter. Toch is het niet de enige oplossing die met succes wordt aangeboden. Zo zitten ook zogenaamde ballonkredieten of ballonleningen in de lift.

Bij een ballonkrediet wordt men in tegenstelling tot bij leaseconcepten juridisch eigenaar van de auto. In feite gaat het om een lening met een hogere laatste aflossing. Gedurende de looptijd wordt er maandelijks al een deel van de lening voldaan, waarna de restsom – vaak 30 tot 50% – op het einde van de looptijd nog te voldoen is. De garagist engageert zich veelal om de auto op het einde van de looptijd voor de restsom over te nemen, hoewel zo'n engagement zelden echt op papier staat en dus niet is gegarandeerd. In de praktijk is deze formule dan ook niet helemaal zonder risico en bovendien is het ook duurder omdat over de laatste aflossing ook tot de laatste dag interest moet worden betaald.