Startnota: provinciebesturen afschaffen vanaf 2024

Startnota: provinciebesturen afschaffen vanaf 2024

In zijn startnota pleit Vlaams informateur Bart De Wever voor "een slanke en tegelijk performante" Vlaamse overheid. Contractuele aanwerving moet de regel worden op alle Vlaamse bestuursniveaus en de provinciebesturen zouden vanaf 2024 afgeschaft kunnen worden, zo luidt het. In de nota wordt gepleit voor een nieuwe efficiëntie-oefening binnen de overheid. Betuttelende regels en onnodige administratieve lasten moeten vermeden worden, en subsidies moeten meer op hun resultaten beoordeeld worden.

Maar ook de overheidsstructuur kan eenvoudiger. Zo is er sprake van een afslanking van het Vlaams parlement. En de provinciebesturen kunnen afgeschaft worden vanaf 2024 volgens de startnota - die de basis moet vormen voor onderhandelingen over een nieuwe Vlaamse regering. "De resterende bevoegdheden op provinciaal niveau worden overgeheveld naar de lokale besturen of, indien opportuun, de Vlaamse overheid."

Wat de gemeenten betreft, zouden er nog meer moeten fuseren, klinkt het. Zo kunnen ze "voldoende bestuurskracht behouden en zich verder ontwikkelen".

Voor De Wever mag de statutaire tewerkstelling ook op de schop. "Contractuele aanwerving wordt de regel op alle Vlaamse bestuursniveaus", klinkt het. "Het verschil tussen ambtenaren en contractuelen inzake ziekteverlof en ontslagregeling werken we weg."

bron: Belga