Stappenteller-apps doen meer kwaad dan goed

Stappenteller-apps doen meer kwaad dan goed

Volgens dr. Greg Hager, die aan de Johns Hopkins Universiteit in de Verenigde Staten werkt, zijn er erg weinig gezondheidsapps die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Toch genieten de apps veel succes bij een aanzienlijk deel van de bevolking en hebben ze een impact op de volksgezondheid. Daar staat de onderzoeker erg wantrouwig tegenover.

10.000 stappen

De meeste smartphone-applicaties stellen een doel voorop van 10.000 stappen per dag. Dit getal is echter nooit aanbevolen geweest door bewegingsexperten of wetenschappers. De algemeen aanvaarde waarde werd bepaald in 1960, toen waargenomen werd dat een gemiddelde Japanner zo'n 10.000 stappen zet. Het grote probleem is dat dit niet voor iedereen de ideale hoeveelheid aan beweging weergeeft. Mensen met overgewicht, zieken of ouderen hebben bijvoorbeeld nood aan een aangepast schema, besluit dr. Hager.