Staking legt vanavond en morgen spoorverkeer lam

Staking legt vanavond en morgen spoorverkeer lam

Een 24-urenstaking van ACOD/CGSP Spoor zal het treinverkeer vanavond en morgen wellicht zwaar verstoren. De socialistische vakbond zal het werk neerleggen in het district Brussel (centrum van het land). Gezien de zeer drukke noord-zuidverbinding in de hoofdstad, de slagader van het Belgische spoornet, wordt evenwel hinder verwacht op het hele net. De stakingsaanzegging loopt vanaf vanavond 21 uur tot de laatste trein morgenavond. ACOD Spoor vreest de «bloeding van het statutaire personeel» en protesteert daarom tegen de plannen van minister Jacqueline Galant (MR).