Stad Brussel roept de klimaatnoodtoestand uit

Nadat Koekelberg als eerste Brusselse gemeente de klimaatnoodtoestand uitriep, heeft nu ook de gemeenteraad van Brussel-stad op maandag de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Er werd een motie goedgekeurd waardoor de stad Brussel zich engageert om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. De aanleiding voor de motie voor het uitroepen van de klimaatnoodtoestand die door de meerderheid werd voorgesteld, is mede de start van de klimaattop in New York die maandag van start ging. Het uitroepen van de klimaatnoodtoestand zorgt ervoor dat de stad Brussel verschillende klimaatdoelstellingen op papier zet en dus ook wil naleven. Zo zal het proberen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent terug te dringen ten opzichte van het jaar 1990 en wil het alle gemeentelijke gebouwen op groene energie aansluiten, waarvan 27 procent lokaal geproduceerd wordt.

De ambities van het Klimaatplan dat de stad in mei 2018 invoerde, moeten versterkt worden. Er werd ook beslist om tijdens periodieke evaluaties een panel van zowel burgers, als wetenschappers te raadplegen. In overeenstemming met het meerderheidsakkoord 2018-2024 wijst de motie nogmaals op het belang van een visie over verschillende beleidsdomeinen heen. De uitvoering van investeringsplan klimaat in de sector van de sociale woningen en de invoering van het circulatie- en mobiliteitsplan dat uitgaat van het STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Personenwagens), zijn daarbij prioritair.

bron: Belga