Staatsveiligheid moet poetspersoneel screenen

Staatsveiligheid moet poetspersoneel screenen

Aanleiding voor de opmerkelijke oproep aan het adres van de regering is een wet die wordt gewijzigd. Die bepaalt welke bedrijven en sectoren als ‘gevoelige plaatsen' kunnen worden beschouwd, waaarin ‘gevoelige functies' worden uitgeoefend. Zo'n situaties vereisen dan een screening door Staatsveiligheid. Het gaat voornamelijk om de farmaceutische sector, het openbaar vervoer en de telecomsector.

Schoonmakers lijken niet op de lijst te staan van sectoren waarmee minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) overleg plant. Toch hoopt Kris Cloots, CEO van ISS België-Luxemburg, dat ook zijn personeel zal worden gescreend, als het op ‘gevoelige plaatsen' werkt. "Schoonmakers zijn overal aanwezig: in banken, kerncentrales, politiekantoren en luchthavens", verklaart hij in De Tijd. De screening zelf doen, blijkt evenwel onhaalbaar. "Daar hebben we de middelen niet voor. Bovendien is er de privacywetgeving, die zoiets onmogelijk maakt."

Cloots benadrukt wel dat zijn bedrijf sowieso pas aanwerft na een "strenge selectie en controle". Zo werd de voorbije maanden één schoonmaker met sympathieën voor terreurgroep IS van een ‘gevoelige werkplek' verwijderd. "Gelukkig vertoont het overgrote deel van ons personeel onberispelijk gedrag", verzekert hij. "Los daarvan moeten we in de huidige maatschappelijk context garanties inbouwen dat alle mogelijke veiligheidsrisico's onder controle worden gehouden."