Spoorstaking lijkt onafwendbaar

Spoorstaking lijkt onafwendbaar

Spoordirecties en vakbonden hebben nog geen akkoord bereikt in het dossier van de kredietdagen. De bonden gaan een tekst voorleggen aan hun basis, maar een staking vanaf zondagavond lijkt nog maar moeilijk af te wenden. Morgen neemt de socialistische bond daarover een definitief standpunt in. De vakbondsvertegenwoordigers konden hun ontgoocheling maar moeilijk verbergen na afloop van de vergadering die bijna 4 uur duurde. "Dit is echt een teleurstelling", stelde Michel Abdissi van GSP Cheminots, de Franstalige vleugel van de socialistische spoorbond. "Telkens als wij een stap vooruit zetten, zetten de directies een stap achteruit en vragen ze bijkomende zaken."

Toch zullen de vakbonden een tekst voorleggen aan hun achterban, aldus Ludo Sempels van de Vlaamse vleugel ACOD Spoor. Het woord "verdedigen" nam hij niet in de mond. "We gaan de tekst voorleggen", herhaalde hij meermaals.

Morgen komt bij de socialistische bond een nationaal uitvoerend bureau samen om een standpunt in te nemen. Om 14.00 uur wordt dat overgemaakt aan de directies van HR Rail (de juridische werkgever van het spoorpersoneel), NMBS en Infrabel. Dan zou definitief duidelijk moeten zijn of de stakingsaanzegging van een week (vanaf zondag 12 juni om 22.00 uur) al dan niet behouden blijft.

De christelijke vakbond ACV/CSC-Transcom consulteert volgende week zijn basis. Ook daar zal de tekst "voorgelegd" worden, zegt ACV'er Luc Piens.

bron: Belga