Spooroverleg zit muurvast, staking duurt verder

Spooroverleg zit muurvast, staking duurt verder

Door de staking was er sowieso weinig treinverkeer in Wallonië, maar de wandaden hinderden ook de weinige treinen die wel reden. «Sabotage kan je nooit goedkeuren. We zullen de nodige maatregelen nemen», zeiden ACOD-man Ludo Sempels en ACV'er Luc Piens. De Franstalige Michel Abdissi van CGSP sprak van «geïsoleerde gevallen» en gelooft dat de sabotage het werk is van buitenstaanders. «Spoormensen zouden dit niet doen.» Het christelijke CSC stelt dat iedereen moet afkoelen. «Het is een emotionele beweging met veel reacties, die van alle kanten komen. Sommige uitdrukkingen zijn misschien niet gepast, ook vanuit de politieke wereld, en die bemoeilijken de situatie. Daarom moet iedereen afkoelen.»

«Directie kiest voor de ramkoers»

Bonden en directie zaten gisteren nog maar eens samen over de kredietdagen. NMBS-baas Cornu zei dinsdag dat hij «onverdedigbare anomalieën» wil wegwerken. «Het is abnormaal dat men tijdens verlof of ziekte nog compensatiedagen kan winnen. Ik denk dat iedereen dat kan begrijpen», verklaarde hij. Verder stelde de topman dat in Vlaanderen maar 6% van het personeel staakt. Maar Piens beet van zich af. «Het is niet omdat men niet staakt, dat men niet ontevreden is en niet vreest voor bijkomende maatregelen.»

Het overleg draaide evenwel op niets uit. «De directie kiest voor de ramkoers», liet Piens na afloop optekenen. Ook volgens Sempels kwam er geen toenadering van de directie. HR Rail zegt dat ze zich er tijdens de vergadering toe verbonden heeft de bewuste maatregel rond de kredietdagen op te schorten tot aan het paritair comité, maar dan moesten de bonden hun achterban oproepen weer aan het werk te gaan. Daarop gingen zij evenwel niet in. De bonden raadplegen vandaag hun achterban over de te volgen strategie. «Ik verwacht dat we nog niet aan het einde zijn van de sociale problemen bij de spoorwegen», concludeerde Sempels.