Sp.a wil rode taxshift van 12 miljard euro en wettelijk pensioen opnieuw naar 65 jaar

Sp.a wil rode taxshift van 12 miljard euro en wettelijk pensioen opnieuw naar 65 jaar

De sp.a wil de koopkracht optrekken, de lasten op arbeid verlagen, de wachtlijsten in de zorg wegwerken en een minimumpensioen van 1.500 euro garanderen na een loopbaan van 42 jaar. De wettelijke pensioenleeftijd moet opnieuw van 67 naar 65 jaar. Dat hebben fractieleiders Meryame Kitir en Joris Vandenbroucke vandaag gezegd op een persconferentie. Om al die plannen te financieren, rekenen ze op een rode taxshift van zo'n 12 miljard euro met onder meer extra inkomsten uit een meerwaardenbelasting en het belasten van huurinkomsten. De Vlaamse socialisten hebben via InSites Consulting een onderzoek uitgevoerd bij meer dan 1.000 Vlamingen. Uit die bevraging blijkt volgens Kitir en Vandenbroucke dat de Vlaming zich grote zorgen maakt over zijn koopkracht, zijn pensioen en de zorg. Zo maken zes op de tien mensen zich zorgen over de stijgende facturen, zeven op de tien maken zich zorgen dat ze niet de juiste zorg zullen krijgen en drie kwart van de bevraagden maakt zich zorgen dat zijn pensioen niet zal volstaan om zijn levensstandaard te behouden.

De sp.a wil naar eigen zeggen die "onrust" wegwerken en legt daarvoor een eigen pakket voorstellen en hervormingen op tafel. Zo wil de partij eerst en vooral de koopkracht verhogen. Het minimumloon moet van 10 naar 14 euro per uur en het belastingvrij inkomen tot 1.200 euro per maand. Dat moet de werkende Vlaming een belastingverlaging van 1.500 euro per jaar opleveren.

Op het vlak van zorg willen de socialisten de wachtlijsten in de zorg wegwerken. Gisteren raakte bekend dat daarvoor alleen al voor de sector van personen met een handicap 1,6 miljard nodig is. Dat is even veel als de sp.a in haar Toekomstbegroting voorzien had voor de hele zorgsector. "We gaan onze Toekomstbegroting moeten aanpassen, want het is onaanvaardbaar dat mensen jarenlang moeten wachten op de nodige hulp", aldus Vandenbroucke.

Op pensioenvlak pleit de sp.a voor een minimumpensioen van 1.500 euro voor iedereen met een loopbaan van 42 jaar. Voor wie langer dan 42 jaar werkt, komt er opnieuw een pensioenbonus. De wettelijke pensioenleeftijd moet voor sp.a ook opnieuw naar 65 jaar. Dat is voor de socialisten zelfs een "breekpunt", zegt Meryame Kitir.

Om al die plannen te financieren, schuift de partij een rode taxshift naar voor. Die rode belastingverschuiving moet 12 miljard euro opleveren. "We willen de kleine groep die nu amper of niet bijdraagt, meer laten bijdragen", aldus Vandenbroucke. Dan gaat het bijvoorbeeld om het belasten van huurinkomsten en meerwaarden op aandelen. Verder wil de partij een afbouw van de bedrijfssubsidies en betere digitalisering en automatisering van de overheid.

bron: Belga