Sp.a wil lagere belastingen, maar dan wel op alle inkomsten

Sp.a wil lagere belastingen, maar dan wel op alle inkomsten

De sp.a pleit voor een belastingsysteem dat alle inkomsten op dezelfde manier belast, onafhankelijk of die uit werk of uit vermogen worden verkregen en of die in geld of in natura worden uitbetaald. Aftrekposten zouden vervangen moeten worden door rechtstreekse prijsverlagingen. Het nieuwe systeem moet toelaten om de lasten op arbeid met ruim 10 procent te verlagen, zegt sp.a-voorzitter John Crombez. Het nieuwe systeem maakt deel uit van de "toekomstbegroting", een becijfering van de langetermijnvisie die de Vlaamse socialisten nu hebben uitgewerkt. Die visie focust op 2060, omdat de jongeren die vandaag afstuderen dan aan het einde van hun loopbaan komen. De sp.a wil dat iedereen die 42 jaar werkte minstens 1.500 euro pensioen krijgt. Dat kost 2,2 miljard euro per jaar, wat gecompenseerd moet worden door het bevriezen van de hoogste pensioenen.

Sp.a wil ook prioritaire investeringen in onderwijs, gezondheidszorg (elk kind zou gratis naar de dokter), kinderopvang en wachtlijsten in de zorgsector. De partij wil meer middelen uittrekken voor veiligheid, met de aanwerving 4.000 politieagenten. Die investeringen worden gefinancierd door het efficiënter maken van de overheid: computers zullen steeds meer administratieve taken overnemen, waardoor er minder mensen in de administraties nodig zijn en meer leraren, verplegers of bus- en treinchauffeurs kunnen aangeworven worden.

De socialisten willen ook de bedrijfssubsidies terugschroeven. Die zijn de jongste 20 jaar heel sterk gestegen. Het financiële plaatje wordt gerond met een belastinghervorming, waarbij alle zowel inkomsten uit werk als uit vermogen op dezelfde manier belast worden. "Een euro is een euro" luidt het. De hervorming komt neer op een tax shift van 8,4 miljard euro belasting op werk naar belasting op vermogen. Het systeem blijft wel progressief: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

De hervorming zou maken dat de lasten op arbeid met ruim tien procent kunnen dalen. "De mensen die vandaag belastingen betalen, betalen te veel omdat een deel niet meebetaalt", zegt Crombez. Het systeem zou eenvoudig zijn, met minder uitzonderingen, zodat ook de belastingbrief de facto zou kunnen worden afgeschaft. "Met alle gegevens die de overheid heeft, zou die aan iedereen een vooraf ingevuld voorstel kunnen overmaken", zegt Crombez.

bron: Belga