Sp.a wil hele Vlaamse woningpark renoveren tegen 2035

Sp.a wil hele Vlaamse woningpark renoveren tegen 2035

Oppositiepartij sp.a wil het hele Vlaamse woningpark renoveren tegen 2035. Dat komt neer op jaarlijks 150.000 renovaties tussen 2020 en 2035. Totale kostprijs van het voorstel: 90 miljard euro over een periode van 15 jaar. Bedoeling is dat de netbeheerders de renovatie-investeringen voorfinancieren via leningen bij banken en dat de terugbetaling verloopt via de energiefactuur. Dat blijkt uit het sp.a-renovatieplan van Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke (sp.a) en Oost-Vlaams lijsttrekker Conner Rousseau. Om de toekomstige klimaat- en energiedoelstellingen te halen, moet Vlaanderen iets doen aan het verouderde woonpatrimonium. Net daarom werkte de Vlaamse regering in 2015 een Renovatiepact uit. Dat moet ervoor zorgen dat elke woning in Vlaanderen tegen 2050 even energiezuinig is als een nieuwbouwwoning. Dat betekent concreet dat zo'n 3 miljoen woningen in Vlaanderen moeten gerenoveerd worden, wat neerkomt op 80.000 tot 100.000 renovaties per jaar of omgerekend 11 renovaties per uur.

Maar de renovatiemotor sputtert en er zijn meningsverschillen over het aanzwengelen van de motor. Zo wil regeringspartij CD&V de premies opnieuw optrekken, iets waar Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) zich tegen verzet. Zij vreest dat de hogere premies zullen worden doorgerekend in de factuur.

Oppositiepartij sp.a komt in het zicht van 26 mei met een eigen voorstel op de proppen. De partij wil tegen 2035 het volledige woningbestand renoveren. Jaarlijks moeten dus 150.000 woningen aangepakt worden.

De partij geeft daarbij een centrale rol aan de netbeheerder. Die zou de energetische woningrenovaties zoals het plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers of dakisolatie moeten voorfinancieren met geld dat het zelf geleend heeft bij de bank. De terugbetaling wordt gekoppeld aan de meter en verloopt dus via de energiefactuur.

Volgens sp.a zou er voor de hele operatie jaarlijks een investering van 6 miljard euro nodig zijn of 90 miljard euro over een periode van 15 jaar. Die investering loopt via de netbeheerder die zelf financiering zoekt bij staatsbank Belfius en andere financiële instellingen.

Sp.a grijpt het systeem van voorfinanciering niet uit de lucht. Het bestaat al in Frankrijk en Nederland.

De hele operatie moet zowel een positief effect hebben op het energieverbruik als op de uitstoot van CO2. Sp.a rekent zelf op een vermindering van het energieverbruik tegen 2035 van 59,2 miljard kWh en een daling van de uitstoot van 13.000 kton CO2-equivalent.

bron: Belga